• Montasje av brovaktalarm

    image

    image

    Da er første brovaktalarmen levert til Torghatten Nord. MS Kvænangen som går i rute som passasjerfartøy og som ambulansebåt har nå et alarmsystem som ivaretar passasjerene og mannskapets sikkerhet

Comments are closed.