Øysteins Elteknikk salgs- og leveringsbetingelser

 

Bestilling:
Varebestillinger kan foretasvia e-post eller på telefon. Bestillinger mottatt før kl. 1400 vil kunne avsendes samme dag med mindre noe annet blir avtalt.

Dersom varen ikke er på lager, vil ordrebekreftelse bli sent.

Priser:
Alle våre priser er nettopriser til ekskl. merverdiavgift og frakt.
. Vi tar forbehold om prisendringer uten forvarsel, ved prisendringer fra leverandører, endringer av valutakurs eller i andre avgifter.

Betalingsbetingelser:
Vår standard betalingsbetingelse er forskuddsbetaling eller netto pr. 15 dager, eller etter særskilt avtale. Ved for sen betaling belastes rente med den til enhver tid gjeldende etterskuddsrente.

Gebyrer:
Vi har ingen ekspedisjons- eller fakturagebyr, men ved purring på betaling påløper det et purregebyr på er 60.

Leveringsbetingelser:
Bestillinger avsendes som bedriftspakke dør-dør med Posten, budbil etter avtale med kunden.
For varer som ikke er lagervare, er leveringstiden uforbindtlig, da vi er avhengig av våre underleverandører, og vi tar ikke ansvar for følger av eventuelle forsinkelser. Forsinket levering alene gir ikke rett til annullering av ordren.
Restordrer vil avsendes automatisk så snart varen er ankommet vårt lager.

Reklamasjon:
Ved en eventuell reklamasjon eller ønske om bytte av feilbestilte varer, må skje skriftlig og innen 8 dager etter at varen er mottatt. Selgeren forbeholder seg retten til å reparere varen eller erstatte den med ny. Med mindre selger har opptrådt uaktsomt, er han uten ansvar for skade eller tap kjøperen påføres som følge av feil ved varen. Dette gjelder også dersom kjøperen blir erstatningsansvarlig overfor tredjepart.
Dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling, bortfaller reklamasjonsretten. Feilaktig vare skal returneres om selger ønsker dette.

Garanti:
Øysteins Elteknikk garanterer varene mot fabrikasjonsfeil normalt 1 år mot produksjons- og komponentfeil. I forbrukerkjøp er det 2 års garanti. Er produktet ment å vare vesentlig lengre, er garantitiden 5 år. For øvrig gjelder reglene i Kjøpsloven.

Retur:
All retur skal være avtalt på forhånd med oss. Det skal benyttes et returskjema med returnert vare.  Returskjema finnes på www.oysteins-elteknikk.no. Dette returskjema skal følge med pakken sammen med kopi av fakturaen. Kurante varer i fullgod stand, i originalemballasje og merket med vårt returnummer, krediteres til full pris, dersom returen skyldes Øysteins Elteknikk.

Feilsendte varer hvor frakt skal krediteres, da sendes postetikett til kjøper, og Øysteins Elteknikk belastes frakten av Posten.
Spesialbestilte varer eller kampanjeprodukter som ikke lagerføres, er det ingen
returrett på. Dersom ønsket retur skyldes forhold hos kjøper, skal returen på forhånd være bekreftet av Øysteins Elteknikk. Ved slik retur beregnes et returgebyr på 20 % av varens kost, minimum kr 100.-.
Retur uten godkjent retur, sendt i oppkrav eller merket ”mottaker betaler”, blir ikke akseptert, men returnert for kjøpers regning og risiko.

Returer til oss, må sendes som bedriftspakke til:
Øysteins Elteknikk, Eidet 21, 8310 KABELVÅG