Øysteins Elteknikk ble etablert 13.april 2015 og er lokalisert på Eidet i Kabelvåg.

Jeg tilbyr:

  • Svakstrøms installasjoner. (tele,data og nødstrømsløsninger)
  • Data reparasjoner
  • Maritim installasjon (under 50 Volt)
  • Automasjons tjenester
  • Radio kommunikasjonsløsninger
  • Service og ettersyn
  • Utleie samband

Er det noe du lurer på er det bare å ringe!

 

Nasptjonal kommunikasjonsmyndighet ( Nkom ) har tildelt Øysteins Elteknikk autorisasjon som radioforhandler, jf forskrift 15. mars 2002 nr 276 om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio- og teleterminalutstyr ( registreringsforskriften ) , § 4, første ledd.

Autorisasjonsnummer : RFA 9035

Radioforhandler kan omsette eller på annen måte overlate til andre radioutstyr som krever tillatelse til bruk av frekvenser, jf § 3. Radioforhandler skal ha kunnskap om regler som gjelder for radioutstyr som omsettes, kjenne utstyrets virkemåte og gi veiledning om dette, jf § 6, 2 ledd.